Školení

Nabídka školení na I.pololetí  2020

Spolupracujeme s lektory z Oblastního inspektorátu práce pro JM a Zlínský kraj, Technické inspekce ČR a dalších organizací. Účastníci obdrží studijní materiály. Definitivní pozvánky zasíláme měsíc před konáním akce e-mailem. Závěrem školení obdrží účastníci osvědčení. Školení se koná v Brně.

Vybrané akce byly zařazeny do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

1. Přípravné školení pro zkoušky revizních techniků plynových zařízení (školení pro zkoušky na TIČR – Technická inspekce ČR)

a) základní – pro nové revizní techniky PZ
b) pro opakované zkoušky (po 5-ti letech – dle zákona 124/2000 Sb. a vyhlášky MPSV č. 398/2001 Sb.)
c) pro revizní techniky PZ k provádění zkoušek PZ (tzv. malý revizní technik)

Brno: 25.-27.2.2020      Další termíny dle zájmu uchazečů. V případě, že byste se chtěli  školení zúčastnit,  kontaktujte  nás e-mailem, příp. telefonicky

2. Školení montážních pracovníků k montážním opravám domovních a průmyslových plynovodů, domovních regulátorů a kotelen dle ČSN 07 07 03 a středotlakých a nízkotlakých plynovodů dle TPG 702 04 a TPG 702 01 (školení pro zkoušky na TIČR)

a) základní školení pro nové uchazeče
b) pro uchazeče pro obnovení zkoušek po 5ti letech

Brno: březen 2020  .  Termín bude vypsán po přihlášení dostatečného počtu uchazečů.

3. Přípravné školení pro zkoušky revizních techniků kotlů a tlakových nádob stabilních (školení pro zkoušky na TIČR)

a) základní – pro nové revizní techniky kotlů a TNS
b) pro opakované zkoušky po 5 letech

Brno –  v prvním pololetí 2020 bude vypsán termín jen v případě přihlášení dostatečného počtu uchazečů

 4. Školení bezpečnosti práce, školení o požární ochraně, školení vazačů, školení lešenářů pro kolektivy, provádíme na základě objednávky přímo v organizacích formou jednodenních školení. Program je specificky přizpůsoben požadavkům podniku.

5. Bezpečnost práce na stavbách – školení je určeno pro pracovníky stavebních organizací – jednodenní školení na základě objednávky.

6. Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – zaměřený na znalost obecně právních předpisů, které zkušební komise České komory autorizovaných inženýrů a techniků prověřuje u uchazečů o autorizaci.

Brno –  prozatím není vypsaný termín

 7. Školení izolatérů dle TPG 920 21, TPG 927 02

I. základní za účelem vystavení průkazu

Brno   I. čtvrtletí r.2020

II. prodloužení platnosti průkazů (po 3 letech) –

Brno   I. čtvrtletí r.2020.

 8. Školení – Manipulace a používání lahví na stlačené plyny dle požadavku ČSN 078304    provádíme formou objednávky přímo v organizaci 

 

 

 

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu 606 136 161,  541 237 347, vzdelavaciservis@seznam.cz